Historisch overzicht

Reeds bij de beschrijving van het ontwerp van Seaport Marina in 1987 werd opgemerkt dat een " eigen" watersportvereniging wenselijk was om de haven levendig te laten zijn. In 1994 pakten Pim Fromberg en Bert van der Woerdt dit idee daad werkelijk op.

De reputatie en het uitgebreide netwerk van Pim leidden tot een krachtige initiatiefgroep, bestaande uit prominente leden van dito verenigingen. Ook steun van ondermeer de Noordzeeclub en de Haarlemse Jachtclub werd volgaarne toegezegd.

Twee ligplaatshouders van het eerste uur, Antonio Hammerstein en Kees van der Vlugt, werden door Bert bereid gevonden om namens de '"vaste liggers" toe te treden.

De initiatiefgroep startte haar werkzaamheden in september 1994 en enige vergaderingen verder kon de oprichtingsakte passeren. We schrijven dan 1 juli 1995.

Als oprichters en bestuursleden worden in de akte vermeld, Pim Fromberg, lid KZ & RV Hollandia en WV Braasemermeer,  Eric Mehlbaum, lid W.V. Hoorn - penningmeester Kees van der Vlugt, lid YSY, W.V. IJmond en WV Braasemermeer,  Antonio Hammerstein, lid YSY,  Bert van der Woerdt, lid YSY, NVvK en Noordzeeclub

De overige bestuursleden zijn, Michiel Poulie, lid KZ & RV Muiden en KZ & RV Hollandia - voorzitter,  Riek Mehlbaum, lid W.V. Hoorn - secretaris en  Ad Merkx, namens het KNWV.

Met deze groep aan het roer werd enthousiast gestart met het op koers brengen van de jonge vereniging. Erkenning door het KNWV werd aangevraagd en verleend.De eerste algemene ledenvergadering wordt gehouden op 18 september 1995. Er zijn dan circa 40 leden. Eind 1996 is dat aantal ruim verdubbeld.

Leden en vergaderingen

Waar de eerste leden- en bestuursvergaderingen gewijd zijn aan veelal organisatorische en financiële zaken, staan de volgende vergaderingen vooral in het teken van activiteiten en het clubleven.

De algemene teneur is dat de YSY een brede vereniging dient te zijn die zich zowel voor de zeilers als de motorbootvaarders inzet. Wedstrijden zijn uiterst belangrijk maar sociale  evenementen en toertochten zeker niet minder. Het moet leuk zijn, en vooral leuk blijven !

Er is een fraai logo ontwikkeld en dankzij softsponsoring van Hammerstein Benzinestations en Seaport Marina zijn er briefpapier, enveloppen, clubstandaards en stickers beschikbaar. Het door deze sponsors, zeer ondemocratisch, gekozen logo ondervindt gelukkig allerwegen instemming.

Speciale vermelding verdient de ledenvergadering van 20 november 1996.

Het dagelijksbestuur vindt dat haar taak als oprichtingsbestuur erop zit en de YSY groot genoeg gegroeid is om op eigen kracht verder te gaan.  Aldus wordt er afscheid genomen van Michiel Poulie, Pim & Suus Fromberg en Erik & Riek Mehlbaum.

De resterende, lokaal gewortelde, bestuursleden zijn de aftredenden zeer erkentelijk voor hun inzet en bijdragen aan de snelle totstandkoming van de YSY

De eerste taak van de nieuwe voorzitter Fred van der Linde is dan ook om alle aftredenden hartelijk te danken en hen het "Erelidmaatschap Van De YSY Voor Het Leven" aan te bieden. Een fraaie, door Myrna Welcker gemaakte oorkonde legt een en ander schriftelijk vast. Jan Willem Bruntink neemt het penningmeesterschap op zich en Kees van Tuijl is de nieuwe secretaris.  Tom Hopman volgt Pim Fromberg op als wedstrijdcommissaris.

mobile

Deelnemers 2017:

Families: Dommisse, Buis, Rentenaar, Heemskerk, Beekman, Westerhoven, van den Driessche en Persson.

Dit jaar word het Familieweekend ofwel Clubweekend georganiseerd en aangevoerd door de Admiraals door Rentenaar en Hansje Persson. Het weekend zal worden doorgebracht in de omgeving van de IJmond.

Lees voor updates de Vlugschiften.

 

 

Nieuwe YSY Ronde om Noord-Holland trailer staat online.

 

In de Beleidsnota Noordzee (2016-2021), die onderdeel uitmaakt van het Nationaal Waterplan 2, is het beleid voor doorvaart en medegebruik van windparken op zee vastgesteld. Hierin staat het voornemen om alle operationele windparken (met uitzondering van het Gemini windpark) in 2017 open te stellen voor doorvaart en medegebruik onder voorwaarden.

Het Rijk moet werkzaamheden uitvoeren om de openstelling veilig, handhaafbaar en uitvoerbaar te kunnen realiseren. In eerdere bijeenkomsten hebben wij u de streefdatum van 1 april 2017 genoemd. De werkzaamheden die bepalend zijn voor de uiteindelijke datum van openstelling zijn echter nog niet voltooid. Vooralsnog is er geen datum van openstelling van de windparken officieel vastgesteld. Achter de schermen wordt hard gewerkt om openstelling van de windparken zo spoedig mogelijk te realiseren.

Helaas heeft Rijkswaterstaat moeten constateren dat er onduidelijkheid bestaat onder gebruikers over de openstellingsdatum. Door enkele partijen is de datum van 1 april 2017 als feitelijke datum van openstelling naar buiten gebracht in onder meer online (nieuws)berichten. Echter, totdat Rijkswaterstaat een datum van openstelling bekend maakt, zijn de windparken gesloten.

Het is weer wintertijd en Hoorn is onder meer een van de plaatsen waar een serie van winterwedstrijden wordt gevaren. Over de jaren was ik al een paar keer aan boord gestapt van de Vuurflits. Een boot die gevaren wordt door een redelijk vaste bemanning waar fanatiek wordt gezeild. Voor de laatste wedstrijd in december had Joop mij gevraagd de Vuurflits rond de boeien te schipperen. Daar had ik wel zin in. Met een volbloed racer rond de boeien scheuren met een geolied team van trimmers en boat handlers.

De opdracht was vrij simpel. Start op tijd en scheur zo hard mogelijk 4 keer rond de boeien en ga dan zo snel mogelijk naar de finish. De wind komt met een knoop of 6-8 uit westelijke richting en geeft een vlak water op het Hoornsche Hop. We starten redelijk op tijd en lopen eigenlijk best lekker de haven mond op spinaker uit. Het is een inhaal race en het gaat goed. Ondanks de matige wind krijgen we de Vuurflits goed op gang. Na het ronden van de beneden windse boei kruisen we op en halen nog steeds boten in. Optimale trim en strak stuurwerk betaald zich goed terug. We genieten van hoe we in de race zitten en zijn goed gefocust op de voorgangers. Tactisch overleg over hoe de boeien aan te zeilen om vervolgens weer punten te pakken. Alle mogelijkheden worden benut.

Zelf geen op en top wedstrijdzeiler leer ook nog wat zaken onderweg. Een spreader blijkt een tweede boei te zijn bij de boven windse boei om het veld te spreiden. Oh ja, en er was ook nog iets met een loefdrop van de spinaker. Iets wat ik maar weer snel vergeet want op de Time Bandit lijkt me dit toch niet zo handig.

Ja, het leek zo simpel. Starten, om twee boeien rondjes varen en weer finishen. Na een aantal keren de beneden windse boei te hebben gerond ontstaat er enige discussie aan boord. Een deel van het veld gaat richting de finish terwijl wij er stellig van overtuigd zijn nog een ronde te moeten maken. Het is er op of eronder. Wij doen nog een ronde en zien wie er achter ons aankomen. Behalve 1 boot, die we op een ronde achter hadden gevaren, blijft het stil…. We hadden er waarschijnlijk zoveel plezier in dat we nog niet dachten aan te finishen. Onderweg halen we nog de nodige boten in en finishen in ieder geval niet als laatst.

Heerlijk gevaren dat was de conclusie en we hebben er zelf het hardst om gelachen, het extra rondje. We zullen het Rondje wel hebben meegenomen uit IJmuiden. 23 en 24 Juni is ie er weer en kijk er nu al weer naar uit. Gewoon simpel. Op tijd starten, rond de boeien scheuren en finishen!

Schipper en bemanning van de Vuurflits ik heb er van genoten, bedankt en tot de volgende wedstrijd!

Stephan Nunnink

 

 

Op zondag 6 november start de zwaarste solo zeilrace ter wereld, de Vendée Globe. Aan de start verschijnen 29 deelnemers, waarvan voor het eerst in de geschiedenis een Nederlander. Vanaf Les Sables d’Olonne starten de zeilers aan hun 25.000 mijl rond de wereld.

Vendée Globe

In 1969 kwam Sir Knox-Johnston als eerste zeiler solo rond de wereld zonder te stoppen. Hij deed er 313 dagen over. Vandaag de dag is de verwachting dat de deelnemers er zo’n 80 dagen over doen om de route af te leggen. De boten zijn sneller en de favorieten bevinden zich op de foilende boten, al zijn dit er slechts zeven van de 29 deelnemers. Aan boord van een van de zeven snelste boten is Nederlander Pieter Heerema, met zijn IMOCA 60 No Way Back. Heerema zei eerder tegen Zeilen dat deelnemen belangrijker is dan winnen, maar van nature wil ook hij gewoon winnen.

Echt solo no-way-back

De zeilers zijn vrijwel op zichzelf aangewezen. Hulp bij het navigeren is verboden. Het is zelfs niet toegestaan om medische hulp te ontvangen van derden, zelf oplossen of het is einde race. Het is de zeilers wel toegestaan om contact op te nemen met de race dokter, hij staat paraat om de zeilers op afstand medisch advies geven. Hetzelfde geldt voor reparaties, de deelnemers mogen contact opnemen met hun wal team voor advies, maar moeten de reparaties zelf uitvoeren. Mocht een reparatie op volle zee onmogelijk zijn, dan kan de deelnemer ervoor kiezen om voor anker te gaan in een rustige baai. 

Bron: www.zeilen.nl